Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne pozwalają na szybką wymianę powietrza w pomieszczeniach z powietrzem nawiewanym, które przepływa przez specjalne filtry. Centrala wentylacyjna to urządzenie zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Powietrze zużyte jest usuwane, a świeże o odpowiednich parametrach dostarczane. Zużyte powietrze transportowane jest z pomieszczeń systemem kanałów do centrali wentylacyjnej, a następnie po filtracji, wyrzucane jest przez kanał wylotowy. Świeże powietrze zasysane jest przez czerpnię do kanału wlotowego gdzie zostaje odfiltrowane i doprowadzane do wentylowanych pomieszczeń.