Pompy Ciepła

Jakie są rodzaje pomp ciepła? Dzielimy je ze względu na źródła pobierania energii oraz miejsce oddania energii:

  • Pompa ciepła typu powietrze/woda
  • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
  • Pompa ciepła typu grunt/woda

Skropliny: jak odprowadzać?

Podczas pracy pompy ciepła skrapla się spora ilość wody (wilgoci skroplonej z powietrza, pojawia się na wymienniku jednostki zewnętrznej). Aby wybrać odpowiednie miejsce pod agregat musimy pamiętać, że skropliny możemy odprowadzić:

  1. bezpośrednio pod agregat, jest to najczęstsze rozwiązanie,
  2. za pomocą rury do skroplin i grzałki antyzamrożeniowej,
  3. do kanalizacji, lecz nie zawsze jest to możliwe

Należy o tym pamiętać, głównie gdy jednostka zewnętrzna ma stać blisko ciągu komunikacyjnego/ w przejściu. Brak studni chłonnej pod agregatem lub odprowadzenia skroplin w jakikolwiek inny sposób, spowoduje w zimie zamarzanie i taflę lodu.

Montaż pompy ciepła

Podstawowe wytyczne:

  • agregat powinien być zamocowany stabilnie,
  • minimalna wysokość od podłoża do agregatu wynosi 30 cm,
  • jednostka zewnętrzna ma swobodny przepływ powietrza i dostęp serwisowy, odpowiedni odstęp od ściany oraz przedmiotów wokół,
  • unika się montażu agregatu w pobliżu sypialni,

Najczęściej stosowany sposób posadowienia agregatu to montowanie na krawężnikach. Jest trwałe i zapewnia wymagany odstęp agregatu od gruntu. Jako materiał chłonny pod agregat można użyć grubego żwiru, który ułatwi wsiąknięcie powstałych skroplin.

Drugi sposób montażu jednostki zewnętrznej to montaż naścienny z użyciem metalowego wspornika. Jest on jednak mniej polecany ze względu na prawdopodobieństwo drgań, które przeniosą się na ścianę budynku.