FAQ – Pytania i odpowiedzi

Spis najczęściej zadawanych pytań. Kliknij, aby przejść do odpowiedzi poniżej.

Co to jest wentylacja?

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. Wentylacja jest niezbędna w każdym budynku: domu, mieszkaniu, biurowcu, centrum handlowym. To prosty sposób na zagwarantowanie sobie zarówno komfortu jak i bezpieczeństwa.

Powrót do góry ^

Jakie są skutki złej wentylacji? 

Widoczne skutki złej wentylacji w Twoim pomieszczeniu/domu/biurze/sklepie: 

 • grzyb i pleśń w pomieszczeniach
 • zaparowane szyby w oknach 
 • skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach i przedmiotach 
 • nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience 
 • pęcznienie drewnianych mebli lub podłóg niewidoczne:
 • złe samopoczucie: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, uczulenia, alergie
 • niszczenie konstrukcji budynku poprzez wnikanie wilgoci do ścian, czego skutkiem jest ich destrukcja

Powrót do góry ^

Zalety dobrej wentylacji

Sprawny system wentylacyjny gwarantuje Ci: 

 • dobrą jakość powietrza 
 • dobre samopoczucie
 • ochronę budynku przed zawilgoceniem i pleśnią 
 • bezpieczne użytkowanie kominków i urządzeń spalających gaz

Powrót do góry ^

Czym jest Centrala wentylacyjna?

Centrala wentylacyjna to urządzenie zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Usuwane jest powietrze zużyte i dostarczane świeże o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze transportowane jest z pomieszczeń systemem kanałów do centrali wentylacyjnej, a następnie po filtracji, wyrzucane jest przez kanał wylotowy. Świeże powietrze zasysane jest przez czerpnię do kanału wlotowego gdzie zostaje odfiltrowane i doprowadzane do wentylowanych pomieszczeń. 

Powrót do góry ^

Co to jest Rekuperator?

Jest to wymiennik ciepła, czyli urządzenie, które wymienia i przekazuje ciepło ze zużytego, wypływającego z pomieszczenia powietrza do zimnego napływającego z zewnątrz. Najważniejszym zadaniem każdego rekuperatora jest maksymalne wykorzystanie oddawanej na zewnątrz budynku energii cieplnej, w celu nagrzania napływającego z zewnątrz, zimnego powietrza. Prowadzi to do znacznych oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku, szczególnie w jego ogrzewaniu. 

Powrót do góry ^

Czy klimatyzacja może zaszkodzić zdrowiu?

Jedynie źle zorganizowany system klimatyzacji może zaszkodzić zdrowiu. Przy profesjonalnie zorganizowanym systemie klimatyzacji otoczenie może stać się jedynie zdrowsze.

Wilgotność – Poprzez kontrolę wilgotności zahamowany zostaje wzrost drobin kurzu i pleśni. Klimatyzacja utrzymuje wilgotność na poziomie 40 – 60%, co posiada pozytywny wpływ dla alergików.

Wentylacja – Klimatyzacja może być zintegrowana z wentylacją. Wentylacja mechaniczna jest coraz ważniejsza ze względu na sposób budowania domów w dzisiejszych czasach. Dostarczanie świeżego powietrza zapobiega syndromowi chorego budynku.

Filtrowanie – Wszystkie jednostki posiadają filtr. Rodzaje filtrów mogą się różnić w zależności od typu systemu i Twoich potrzeb. Zakres skuteczności filtra: od wyłapywania kurzu i innych cząstek, poprzez pyłki, bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy, po drobnoustroje i dym. Istotna jest cykliczna wymiana filtrów. W przypadku spóźnionej wymiany filtrów powstaje ryzyko, iż przesycone zanieczyszczeniami niewymienione filtry zaczną oddawać bakterie do powietrza zamiast je zatrzymywać.

Przeciągi – Odpowiedni dobór mocy urządzeń gwarantuje, że nie będą tworzyć się przeciągi. To zadanie dla fachowca i powinno zostać wykonane przez osobę montującą. System o zbyt niskiej wydajności nie będzie w stanie utrzymać pożądanej temperatury. System o zbyt wysokiej wydajności będzie powodował przeciągi oraz wahania temperatur.

Powrót do góry ^

Co to jest transfer ciepła?

Ciepło zawsze przemieszcza się od cieplejszej substancji do chłodniejszej. Szybciej poruszające się cząsteczki oddają część swojej energii wolniejszym cząsteczkom. W efekcie szybsze cząsteczki zwalniają swój ruch, a wolniejsze przyspieszają. Mówiąc prościej, oznacza to, że gdy na zewnątrz jest gorąco, ciepło próbuje wepchać się do chłodniejszego wnętrza.Ciepło może zostać przeniesione z jednego ciała do drugiego na trzy sposoby: • promieniowanie
• przewodzenie
• konwekcja

Powrót do góry ^

Jak unikać przeciągów?

Przeciągi czasami kojarzone są z klimatyzacją – rzeczywiście mogą one powstawać na skutek niewłaściwie zaprojektowanego systemu. Dlatego już w fazie projektu konieczna jest analiza możliwego wpływu położenia jednostki wewnętrznej i sposobu rozprowadzania powietrza na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

Istotna jest również wysokość pomieszczenia. Producenci urządzeń klimatyzacyjnych zwykle zakładają 2,70 do 3,50 m jako optymalną wysokość pomieszczenia dla systemu klimatyzacyjnego. Chłodne powietrze o temperaturze około 16°C, dostarczane z tej wysokości, miesza się z cieplejszym powietrzem zanim dotrze do poziomu osób przebywających w pomieszczeniu, co zapobiega odczuciu przeciągu.

Niemniej jednak, w przypadku pomieszczeń nie spełniających tych ogólnych standardów, system klimatyzacyjny można zawsze dostosować tak, aby spełniał oczekiwania.

Z pewnością położenie urządzenia oraz wysokość i kształt sufitu mają główny wpływ na pojawienie się lub brak przeciągów. Wytłumaczenie tego wymaga paru uwag na temat właściwości zimnego powietrza. Takie powietrze ma tendencję do utrzymywania się przy suficie przez pewien czas przed opadnięciem. Zjawisko to znane jest jako efekt „Coanda”; umożliwia ono wymieszanie się zimnego powietrza z powietrzem z otoczenia przed opadnięciem ku podłodze.

Ponieważ pojawienie się jakiejkolwiek przeszkody typu belki sufitowej, wpływa ujemnie na to zjawisko, powodując przerwanie przepływu powietrza. W takim przypadku zimne powietrze po zetknięciu się z belką natychmiast opada, co może wywołać dyskomfort u osoby będącej bezpośrednio pod belką. Również dwie jednostki zamontowane naprzeciw siebie będą wywoływać kolizję przepływu zimnego powietrza w podobny sposób.

Powrót do góry ^

Co to jest technologia inwerterowa?

Technologia inwerterowa wbudowana jest w jednostkę zewnętrzną. Można ją przyrównać do technologii w samochodzie: „Im mocniej naciskasz gaz, tym szybciej jedziesz”.

Inwerter stopniowo zwiększa swoją moc zależnie od wydajności potrzebnej do ochłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Działanie jednostki bez inwertera można porównać do włączania i wyłączania lampy. Włączenie tego typu urządzenia równa się z użyciem pełnej mocy.

Zalety technologii inwerterowej:

 • Szybsze osiągnięcie żądanej temperatury
 • Czas rozruchu zmniejszony o 1/3
 • Oszczędność energii i pieniędzy: zużycie energii jest o 30 % niższe
 • Eliminacja cykli załączania/wyłączania, dzięki czemu nie występują skoki napięcia
 • Redukcja kosztów energii o 1/3 (w porównaniu do normalnych jednostek)
 • Brak wahań temperatury

Powrót do góry ^

Cykl obiegu czynnika chłodniczego – co to jest?

Klimatyzator działa na podobnej zasadzie jak lodówka. Czynnik chłodniczy przepływa przez system, zmieniając swój stan. 'Cykl chłodniczy’ składa się z czterech procesów.Procesy: 

 • Sercem klimatyzatora jest sprężarka, która pompuje czynnik chłodniczy przez system. Przed sprężarką czynnik chłodniczy jest gazem pod niskim ciśnieniem. W sprężarce gaz zostaje poddany wysokiemu ciśnieniu i ogrzany, po czym przepływa w stronę skraplacza.
 • W skraplaczu sprężony, gorący gaz oddaje ciepło do powietrza na zewnątrz i staje się przechłodzoną cieczą pod wysokim ciśnieniem.
 • Sprężona ciecz przepływa przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia. W efekcie powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym.
 • Rozprężony czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu zmieniając stan skupienia na rozprężony gaz. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa. W przypadku pompy ciepła cały cykl może zostać odwrócony.

Powrót do góry ^

Czym jest ciepło utajone?

W klimatyzacji znaczące są dwie formy ciepła:

 • ciepło jawne
 • ciepło utajone

Ciepło jawne Podczas ogrzewania ciała jego temperatura wzrasta w miarę przybywania ciepła. Wzrost ciepła zwany jest ciepłem jawnym. Na tej samej zasadzie, gdy obiekt oddaje ciepło i jego temperatura spada, usunięte ciepło zwane jest ciepłem jawnym. Ciepło jawne to ciepło, które powoduje zmianę temperatury obiektu.

Ciepło utajone Wszystkie czyste substancje w przyrodzie mogą zmieniać swój stan skupienia. Ciało stałe może stać się cieczą (lód zamienia się w wodę), a ciecz gazem (woda w parę wodną), jednak takie zmiany wymagają dodania lub pobrania ciepła. Ciepło, które powoduje te zmiany, zwane jest ciepłem utajonym.Ciepło utajone nie wpływa jednak na zmianę temperatury substancji – na przykład gotująca się woda utrzymuje temperaturę 100°C. Ciepło dodane w celu podtrzymania gotowania się wody to ciepło utajone. Ciepło, które powoduje zmianę stanu skupienia bez zmiany temperatury zwane jest ciepłem utajonym.

Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe dla wytłumaczenia. dlaczego w systemach chłodzących stosowany jest czynnik chłodniczy. Wyjaśnia też dlaczego do określenia wydajności chłodniczej urządzenia, używane są zwroty 'wydajność całkowita’ (ciepło jawne i utajone) i 'wydajność jawna’. W czasie cyklu chłodzenia w urządzeniu następuje skraplanie będące wynikiem usuwania ciepła utajonego z powietrza. Wydajność jawna to wydajność niezbędna do obniżenia temperatury, natomiast wydajność utajona to wydajność potrzebna do usunięcia wilgoci z powietrza.

Powrót do góry ^

Jakie są czynniki wpływające na zapotrzebowanie mocy?

Czynniki wpływające na zapotrzebowanie mocy. Ludzie od najdawniejszych czasów starają się poprawiać poziom komfortu otoczenia, w którym żyją. W chłodniejszych regionach próbujemy ogrzać nasze mieszkania, natomiast w cieplejszym klimacie schłodzić, ponieważ jeśli odczuwamy dyskomfort to nie możemy, ani pracować, ani odpoczywać. Warunki termiczne, niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia, zależą od trzech podstawowych czynników:

Czynnik ludzki To nasza odzież, poziom aktywności oraz czas pozostawania w takich samych warunkach.

Nasze otoczenie To temperatura promieniowania i temperatura otoczenia.

Powietrze To temperatura, prędkość i wilgotność.

Czynnik ludzki jest najmniej przewidywalny. Kontrolując pozostałe czynniki można zapewnić tak bardzo potrzebne poczucie komfortu. Zmiany wzorców budowy, stylu pracy i zamieszkania stworzyły nowe parametry, które muszą wziąć pod uwagę projektanci. Dla przykładu: nowoczesne budynki wytwarzają o wiele więcej ciepła, niż budynki sprzed 50 lat- dzieje się tak z wielu powodów:

Przenikanie światła słonecznego Wraz z postępem technologii budownictwa wzrosło wykorzystanie szkła – nawet jeśli montowane jest szkło zatrzymujące promienie słoneczne, to zyski ciepła ze światła słonecznego mogą być znaczące.

Osoby zajmujące pomieszczenie W pomieszczeniach biurowych zazwyczaj umieszcza się coraz wyższą liczbę osób – każda z nich wytwarza około 120W/h ciepła.

Urządzenia elektryczne Komputery, drukarki i kserokopiarki – nieodłączne elementy nowoczesnego biura – również wytwarzają konkretny ładunek ciepła.

Oświetlenie Wiele nowoczesnych sklepów mogłoby być ogrzane samym oświetleniem – zyski ciepła rzędu 15-25W/m2 są w Europie często spotykane.

Wentylacja Wpuszczenie do pomieszczenia powietrza z zewnątrz, powoduje zarówno wprowadzenie jego temperatury; jeśli na zewnątrz jest 30°C, zaczynają się problemy!

Powrót do góry ^

Jak wybrać odpowiedni klimatyzator?

Wybór właściwego urządzenia. Stworzenie właściwej atmosfery to skomplikowany proces. To, jakie urządzenia będą najlepszym rozwiązaniem w danym miejscu, zależy od wielu czynników. Najlepiej zdać się na opinię firmy instalującej. Poniżej znajdują się wskazówki, które należy mieć na uwadze.

Jaki ma być zakres kontrolowania klimatu w pomieszczeniu? Czy chodzi tylko o chłodzenie? Czy ma zostać również uwzględniona wentylacja lub grzanie? Od tego zależeć będzie typ systemu.

Ile pomieszczeń? Od liczby pomieszczeń zależeć będzie system. W przypadku więcej niż jednego pomieszczenia możliwe jest podłączenie kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.

Jakie jest przeznaczenie pomieszczeń? Czy jest to sklep? Biuro? Sypialnia lub salon? Każde zastosowanie wymaga innego systemu.

Jaka wydajność? System o zbyt dużej wydajności może być przyczyną przeciągów, wahań temperatury i wysokich rachunków za energię. Przy zbyt niskiej wydajności nie osiągnie się żądanej temperatury. Wybór właściwej wydajności polega przede wszystkim na zleceniu osobie montującej obliczenia zapotrzebowania mocy. Monter uwzględni wpływ różnych czynników na zapotrzebowanie mocy. np. przenikania światła słonecznego, oświetlenia, liczby osób w pomieszczeniu, itp.

Gdzie umieścić jednostkę zewnętrzną? Jednostka zewnętrzna powinna zostać umieszczona w odpowiednim miejscu, mającym wytrzymałą podstawę i dostęp umożliwiający czynności konserwacyjne.

Gdzie umieścić jednostkę wewnętrzną? Wybór modelu uzależniony będzie od możliwości montażowych urządzenia: czy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany, czy jest wolne miejsce na ścianie, itp. Położenie urządzenia ma również duże znaczenie. Każdy model ma swój własny wzór rozprowadzania powietrza. Niewłaściwe położenie może powodować przeciągi i hałas.

Oczyszczanie powietrza? Cząstki kurzu unoszące się w powietrzu można usunąć dzięki filtrom w jednostkach wewnętrznych. Oferujemy różne filtry w zależności od wymaganego poziomu filtrowania.

Powrót do góry ^

Jakie mamy rodzaje klimatyzatorów?

Rodzaje klimatyzatorów: Urządzenia klimatyzacyjne możemy ze względu na ich budowę oraz zastosowanie podzielić na kilka zasadniczych grup:

 • KLIMATYZATORY OKIENNE – montowane we wszystkich otworach okiennych lub specjalnie przygotowanych otworach, muszą one być jednak odpowiednio uszczelnione. Wszystkie elementy zamontowane w jednej obudowie, pracują stosunkowo głośno, natomiast schłodzone powietrze jest dystrybuowane w jedno miejsce za to urządzenia tego typu należą do najtańszych. 
 • KLIMATYZATORY POJEDYNCZE – typu SPLIT, jednostka wewnętrzna pracuje tu z jednym agregatem zewnętrznym. Występują w wersji naściennej, podsufitowej, przypodłogowej i kasetonowej.
 • KLIMATYZATORY PRACUJĄCE w układzie typu TWIN, MULTI, VRV – montowane w zaawansowanych systemach klimatyzacyjnych w hotelach, szpitalach oraz w dużych obiektach specjalnego przeznaczenia.

Powrót do góry ^

Jak działa klimatyzacja?

Zasada klimatyzacji zawsze sprowadza się do jednej rzeczy: pobrać energię w jednym miejscu i oddać ją w innym.

Proces ten wymaga jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz miedzianych rur do połączenia obu urządzeń. Poprzez rury z jednej jednostki do drugiej przepływa czynnik chłodniczy. Ten właśnie czynnik chłodniczy pobiera energię z jednej jednostki i oddaje ją do drugiej.

Klimatyzacja działa podobnie jak lodówka. Obiera ona od pomieszczenia ciepło i przekazuje je na zewnątrz. Każdy rodzaj klimatyzatora składa się z dwóch części – parownika i skraplacza. Parownik, to element, który przekazuje chłód do pomieszczenia – w przypadku lodówki jest nim zamrażalnik.

Skraplacz to element, który oddaje na zewnątrz ciepło odebrane z pomieszczenia – w przypadku lodówki jest nim zazwyczaj czarna kratka z tyłu urządzenia. Należy pamiętać, że przepływając przez chłodne wnętrze klimatyzatora że ciepłe powietrze a właściwie zawarta w nim wilgoć wykrapla się – dlatego konieczne jest odprowadzanie skroplin.

Powrót do góry ^

Jakie funkcje i opcje posiada Klimatyzacja?

Klimatyzacja to proces dostosowania temperatury, wilgotności, czystości i dystrybucji powietrza. Jak widać, klimatyzacja to znacznie więcej niż tylko chłodzenie pomieszczenia, w której człowiek mieszka lub pracuje. 

Chłodzenie – Nasze klimatyzatory umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury. Jesteś w stanie zawsze stworzyć warunki z optymalną temperaturą dla Twojego dobrego samopoczucia. Klimatyzacja daje poczucie zarówno komfortu, jak również uczucie świeżości i aktywności nawet przy niesprzyjających warunkach na zewnątrz.

Wentylacja – Systemem klimatyzacyjny może zostać zintegrowany z wentylacją. Wyciąga ona powietrze z pomieszczenia, a na jego miejsce wprowadza czyste, klimatyzowane powietrze z zewnątrz. Poza okresem, gdy klimatyzacja jest włączona, wentylacja może działać niezależnie. Nasze systemy wentylacji można również zainstalować bez klimatyzacji.

Ogrzewanie – Klimatyzatory umożliwiają ogrzewanie. Można cieszyć się stałą, perfekcyjną temperaturą przez cały rok, bez względu na warunki atmosferyczne. Jest to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych, ponieważ pobiera ona energię z zewnątrz i przekazuje ją do pomieszczenia. Stąd bierze się nazwa Pompa Ciepła.

Oczyszczanie – Nasze klimatyzatory wytwarzają czyste i zdrowe powietrze. Wszystkie jednostki wewnętrzne zawierają filtry pochłaniające kurz, pyłki, dym, itp. czynnki z powietrza. Poziom filtrowania możesz zwiększyć w zależności od Twoich potrzeb. Filtrowanie jest kluczową sprawą dla alergików.

Osuszanie – Podczas chłodzenia klimatyzator osusza powietrze, dając większe poczucie komfortu. Należy również pamiętać, że odpowiedni poziom wilgotności ogranicza lub zatrzymuje wzrost zanieczyszczeń i pleśni, co posiada pozytywny wpływ dla alergików. Uczucie komfortu dla człowieka zapewnia wilgotność na poziomie od 40 do 60 %. Właściwa wilgotność zapewnia również dłuższą żywotność domu i urządzeń.

Powrót do góry ^

Jaki jest wpływ klimatyzacji na wydajność pracy?

Dzięki klimatyzacji można stworzyć warunki, w których użytkownik czuje się najlepiej. Nowoczesne klimatyzatory wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwają z niego nadmiar wilgoci i zapobiegają tworzeniu się pleśni. Wszystko to można osiągnąć bez przeciągów i hałasu. 

Krótko mówiąc, klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, co daje wiele korzyści, ponieważ kto czuje się dobrze, ten jest bardziej twórczy i produktywny. A kto z nas nie lubi przebywać w klimatyzowanym sklepie, kawiarni, restauracji lub hotelu, szczególnie latem?

Powrót do góry ^

Rodzaje wentylacji

Wentylacja naturalna (grawitacyjna)- znasz ją z codziennego użytku. Kratki wentylacyjne i kryjące się za nimi kanały zapewniają Ci każdego dnia bezpieczną kąpiel czy gotowanie. Wykorzystywana jest tu różnica temperatury i gęstości powietrza z wnętrza pomieszczenia i z zewnątrz budynku oraz działanie wiatru. Przepływ powietrza przez budynek powinien odbywać się w sposób kontrolowany. Ilość powietrza dostającego się do budynku powinna być równa ilości powietrza, która może być usunięta przez kanały wentylacyjne. W tym celu zalecane jest stosowanie specjalnych elementów- nawiewników -instalowanych w oknach lub w ścianach zewnętrznych.Skuteczność tego typu wentylacji jest zależna od warunków atmosferycznych- zmienia się więc w ciągu roku. Na jej działanie ma również wpływ konstrukcja budynku, jego otoczenie oraz rozmieszczenie pomieszczeń.

Powrót do góry ^

Ile energii elektrycznej zużywa klimatyzacja i ile za to zapłacę? 

Niestety nie da się jednoznacznie określić ile system klimatyzacji będzie pobierał energii elektrycznej w ciągu roku czy w skali miesiąca. Zależy to od wielu czynników. Po pierwsze: Od mocy urządzenia, Od warunków środowiskowych (w której przyjdzie jej pracować), Od temperatury którą musi „pokonać” czyli o ile stopni musi schłodzić powietrzę w danym pomieszczeniu w stosunku do temperatury zewnętrznej. Zużycie prądu zależy także przede wszystkim od jakości i klasy energetycznej urządzenia oraz od sposobu jej użytkowania – jak często będzie uruchamiana i jak długo będzie pracować. 

Nie da się jednoznacznie oszacować kosztów. Wszystko zależy od indywidualnych czynników. Można jedynie pokusić się o wyliczenie przybliżonego zużycia i kosztów. Wpierw należy odczytać z katalogu wartość mocy jaką pobiera np. podczas chłodzenia. Prosty przykład: Z katalogu odczytałam, że klimatyzator pobiera 866W=0,866kW (chłodzenie). Klimatyzator pracuje u mnie przez 6h dziennie. W ciągu doby klimatyzator pobiera: 0,866kW * 6h/dzień=5,196kWh/dzień

Za dzień pracy klimatyzatora zapłacę: 5,196kWh/dzień * 0,5210zł/kWh=2,70zł/dzień W ciągu miesiąca klimatyzator używam przez 20 dni, zatem mój miesięczny koszt używania klimatyzatora wyniesie: 2,70zł/dzień*20dni/miesiąc=54,00zł/miesiąc Koszty energii zawarte w tym wyliczeniu to przeciętna stawka operatora energetycznego.

Koszta można obniżyć stosując sprężarkę inverterową. Zapytaj nas o taki klimatyzator. Zadzwoń!

Powrót do góry ^

Jaki jest wpływ klimatyzacji na zdrowie?

Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu może wpłynąć niekorzystnie na zdrowie, czego skutki mogą być odczuwalne od razu bądź po pewnym czasie. Klimatyzacja jest w stanie im zapobiec lub je osłabić. Energooszczędne technologie budowania domów i budynków zaburzyły naturalną wentylację świeżego powietrza, co w najgorszym przypadku prowadzi do syndromu chorego budynku. Zlikwidowanie wentylacji budynku pozwala zmniejszyć koszty jego ogrzania lub ochłodzenia. Jednak oznacza to jednocześnie utrzymanie wysokiego poziomu wilgotności w pomieszczeniu z powodu codziennej recyrkulacji tego samego powietrza i znajdujących się w nim zanieczyszczeń jak kurz, dym, bakterie, wirusy, pleśń, grzyby i gazy. 

Stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu można zmniejszyć za pomocą wentylacji, filtrowania i kontroli wilgotności. Klimatyzacja daje takie możliwości. Każde urządzenie klimatyzacyjne posiada filtr. Rodzaj filtra zależy od systemu. Warto pamiętać iż wydajność filtra mierzona jest procentową skutecznością zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń.

Wentylacja mechaniczna– wymuszony przepływ powietrza uzyskiwany dzięki zastosowaniu wentylatorów. Najprostszym rozwiązaniem jest wentylacja wywiewna polegająca na usuwaniu zanieczyszczonego powietrza kanałami wywiewnymi, za pomocą wentylatorów. W takim systemie wentylacji powietrze powinno się dostawać do budynku przez nawiewniki (okienne lub ścienne), podobnie jak w wentylacji naturalnej. Uniezależniasz się jednak od kaprysów przyrody zmniejszających skuteczność usuwania powietrza z pomieszczeń.

Lepszym wyborem jest jednak wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza jest możliwe dzięki wentylatorowi. Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość dostosowania jej wydajności do faktycznych potrzeb mieszkańców, dzięki temu można stworzyć komfortowe warunki w pomieszczeniach. Regulacja systemu wentylacji mechanicznej może odbywać się automatycznie.

Powrót do góry ^