Długie i nudne… – Szybkie czytanie jako rozwiązanie na długie instrukcje

Szybkie czytanie może kojarzyć się głównie z umiejętnością, która znajduje zastosowanie w przypadku zawodów związanych bezpośrednio z literaturą, urzędniczych lub prawniczych. Tymczasem umiejętność ta może znacznie ułatwić pracę monterów, sprzedawców i przedsiębiorców operujących na maszynach przemysłowych i skomplikowanych urządzeniach elektronicznych.

Czym jest szybkie czytanie? To umiejętność, która pozwala na zapoznanie się z dużymi partiami materiału w kilkukrotnie krótszym czasie, niż ma to miejsce przy zwykłym tempie czytania. Dodatkowo jednak, dobre kursy szybkiego czytania i efektywnej nauki uczą kursantów, w jaki sposób szybko odwoływać się do zdobytych w ten sposób informacji i z nich aktywnie korzystać. Kładą także nacisk na rozwijanie kompetencji związanych z całkowitym skupieniem uwagi i nie uleganiem czynnikom rozpraszającym.

Instrukcja obsługi – żmudna konieczność

Skomplikowane urządzenia elektroniczne, maszyny przemysłowe czy inne sprzęty wymagające wykwalifikowanej obsługi, posiadają bardzo rozbudowane instrukcje obsługi, o czym nie trzeba przypominać fachowcom i specjalistom. Niestety, zapoznanie się z nimi, zwłaszcza w kilku wariantach, jeśli instrukcja dotyczy kilku modeli, zajmuje bardzo dużo czasu.

Podczas gdy wykwalifikowanego specjalisty nic nie jest w stanie zastąpić, tak tradycyjne tempo czytania może być zwiększone nawet pięciokrotnie. Oznacza to nawet 5 razy więcej instrukcji, raportów i opracowań przeczytanych – i zrozumianych! – w tym samym czasie.

Czy warto zapisać się na kurs szybkiego czytania?

Bez wątpienia wybierając kurs szybkiego czytania należy kierować się własnymi potrzebami – jako osoba związana z branżą przemysłową, z pewnością masz własne oczekiwania i wątpliwości dotyczące przebiegu samego kursu. Warto wybrać szkołę, która ma elastyczny tryb nauczania, jaki łatwo dostosować do trybu pracy oraz której szkoleniowcy rozumieją indywidualne podejście do klienta. Odbycie dobrego kursu czytania gwarantuje wzrost tempa czytania oraz opanowanie technik dyscyplinujących uwagę i mnemotechnik.

Mówi Wiktor z WiecejNizEdu.pl