Jak unikać przeciągów?

Przeciągi czasami kojarzone są z klimatyzacją – rzeczywiście mogą one powstawać na skutek niewłaściwie zaprojektowanego systemu. Dlatego już w fazie projektu konieczna jest analiza możliwego wpływu położenia jednostki wewnętrznej i sposobu rozprowadzania powietrza na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

Jak unikać przeciągów?

Istotna jest wysokość pomieszczenia i kubatura. Producenci urządzeń klimatyzacyjnych zwykle zakładają 2,70 do 3,50 m jako optymalną wysokość pomieszczenia dla systemu klimatyzacyjnego. Chłodne powietrze o temperaturze około 16°C, dostarczane z tej wysokości, miesza się z cieplejszym powietrzem zanim dotrze do poziomu osób przebywających w pomieszczeniu, co zapobiega odczuciu przeciągu.

W każdym przypadku pomieszczeń, które nie spełniają tych ogólnych standardów, system klimatyzacyjny można zawsze dostosować tak, aby spełniał oczekiwania. Dlatego właśnie, zaplanowanie i montaż systemu należy zlecić fachowcom. Sprawdź naszą ofertę na montaż klimatyzacji.

Z pewnością położenie urządzenia oraz wysokość i kształt sufitu mają główny wpływ na pojawienie się lub brak przeciągów.  Tutaj wymaga wytłumaczenia temat właściwości zimnego powietrza. Takie powietrze ma tendencję do utrzymywania się przy suficie przez pewien czas przed opadnięciem. Zjawisko to znane jest jako efekt „Coanda” – umożliwia ono wymieszanie się zimnego powietrza z powietrzem z otoczenia przed opadnięciem ku podłodze.

Ponieważ pojawienie się jakiejkolwiek przeszkody typu belki sufitowej, stropowej lub innych elementów konstrukcji wpływa ujemnie na to zjawisko, powodując przerwanie przepływu powietrza. W takim przypadku zimne powietrze po zetknięciu się z belką natychmiast opada, co może wywołać dyskomfort u osoby będącej bezpośrednio pod belką. Również dwie jednostki zamontowane naprzeciw siebie będą wywoływać kolizję przepływu zimnego powietrza w podobny sposób. Dlatego bardzo ważne jest by przemyśleć lokalizacje jednostki wewnętrznej z fachowcem.