Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja?

Obowiązek czyszczenia klimatyzacji występuje w pomieszczeniach biurowych – wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). To prawo dla pracodawców, a czy Ty w domu też dbasz o swoje płuca i zdrowie ogólne? Jeśli masz klimatyzator, zadbaj o swoje zdrowie. TYLKO serwisowana klimatyzacja i czyszczona daje gwarancje zdrowego powietrza.

Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych?

Rozporządzenie ministerstwa zobowiązuje pracodawcę, aby w przypadku posiadania klimatyzacji zapewnił:
1) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii;
2) stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych.

Niezależnie od określonych w rozporządzeniu zagrożeń związanych z awarią, hałasem i drganiami – stosowanie klimatyzacji niesie ze sobą kolejne zagrożenia, które wynikają w związku z tym, że kanałach powietrznych i filtrach klimatyzatorów może rozwijać się wiele bakterii i grzybów. Mogą one wpływać niekorzystnie na zdrowie osób, które przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Mogą prowadzić także do poważnych problemów z układem oddechowym. Wystarczy tylko czyścić klimatyzator 2 razy w roku przez profesjonalną firmę. To koszt średnio 100-150 zł za przegląd jednej jednostki. Jeśli jednak poczujesz dziwny zapach z klimatyzatora, nie czekaj. Wyłącz natychmiast i zadzwoń po serwis.

Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja w domu?

Nie ma różnicy z miejscem pracy. Klimatyzator powinien obejrzeć fachowiec dwa razy w roku. Przed sezonem letnim i po nim. Czyli na Wiosnę i Jesień. Warto o to zadbać.

Przeglądy i konwersacja klimatyzacji – Kiedy?

Przeglądy czyszczenie i konserwacja klimatyzacji ma na celu minimalizację ewentualnych awarii. Brak jest przepisów dotyczących obowiązującej częstotliwości przeglądów i czyszczenia klimatyzacji, które jasno określały by ich terminy. W związku z tym powinieneś stosować się do zaleceń producenta klimatyzatora i sugestii firmy montującej.

Częstotliwość przeglądu i czyszczenia klimatyzacji zależy m.in. od rodzaju klimatyzatora, od rodzaju instalacji, od podatności klimatyzatora na zanieczyszczenia, od przepływu powietrza, od czasu ile klimatyzator pracuje w ciągu roku.

Przegląd obejmuje następujące czynności: Ogólnej kontroli działania urządzenia, kontrolę szczelności oraz kontrolę ilości czynnika chłodniczego, czyszczenie filtrów lub ich wymiana, czyszczenie parownika i skraplacza, czyszczenie odpływu, dokonuje wymiany części zużytych i zanieczyszczonych w takim stopniu, że oczyszczenie ich nie jest możliwe lub zwyczajnie nie ma sensu.